Monthly Archives: november 2013

Viktig kvinnohistorisk märkesbyggnad förstörs

På Riddargatan 5 Stockholm ligger en gul byggnad inklämd. Få känner till dess historia. Det är det före detta högre seminariet för lärarinnor som byggdes 1870. Fram till dess hade kvinnor inte tillåtits genomgå högre utbildning. Man menade att kvinnor inte kunde tillgodogöra sig högre studier. Seminariet fungerade som en viktig symbol för kvinnorörelsen och artiklar som poängterar seminariets betydelse för kvinnors rätt till utbildning finns i tidskrifterna Dagny och Idun. Bland andra Fredrika Bremer skänkte och testamenterade böcker till seminariet och Selma Lagerlöf genomgick lärarutbildningen här.

Tillsammans med AIX arkitekter var jag med att ta fram en antikvarisk förundersökning inför en förnyelse av det gamla seminariet och två angränsande fastigheter. Både vi och stadsmuseet värderar byggnaden högt, men trots det har man nu från byggnadsnämndens sida beslutat att riva en flygel åt gården, där seminariets samlingssal, bönesal och gymnastiksal ligger. En betydelsefull byggnad för Sveriges utbildningshistoria och för kvinnors frigörelse är på väg att förstöras när gårdsflygeln rivs.

Gamla trädgårdsböcker I

Johan Ahlich

Man kan hitta en hel del rolig läsning i gamla trädgårdsböcker. Ibland är det rent hokus pokus för våra öron, ibland är det glömda kunskaper som vi kan ha nytta av även idag.

Johan Alichs bok Trägårds-Skiötsel kom ut 1744. Det kan vara lite jobbigt att läsa frakturstilen i början, men med lite tålamod släpper det efter några sidor. Hela boken finns som pdf om du följer länken nedan.

Ahlich var ursprungligen från Tyskland men bodde i Stockholm och var bland annat delaktig i anläggningen av Tureholms slottspark i Södermanland.

http://weburn.kb.se/eod/0240/NLS11A000240.pdf