Månad: november 2013

  • Viktig kvinnohistorisk märkesbyggnad förstörs

    På Riddargatan 5 Stockholm ligger en gul byggnad inklämd. Få känner till dess historia. Det är det före detta högre seminariet för lärarinnor som byggdes 1870. Fram till dess hade kvinnor inte tillåtits genomgå högre utbildning. Man menade att kvinnor inte kunde tillgodogöra sig högre studier. Seminariet fungerade som en viktig symbol för kvinnorörelsen och artiklar som […]

  • Gamla trädgårdsböcker I

    Man kan hitta en hel del rolig läsning i gamla trädgårdsböcker. Ibland är det rent hokus pokus för våra öron, ibland är det glömda kunskaper som vi kan ha nytta av även idag. Johan Alichs bok Trägårds-Skiötsel kom ut 1744. Det kan vara lite jobbigt att läsa frakturstilen i början, men med lite tålamod släpper […]