På Riddargatan 5 Stockholm ligger en gul byggnad inklämd. Få känner till dess historia. Det är det före detta högre seminariet för lärarinnor som byggdes 1870. Fram till dess hade kvinnor inte tillåtits genomgå högre utbildning. Man menade att kvinnor inte kunde tillgodogöra sig högre studier. Seminariet fungerade som en viktig symbol för kvinnorörelsen och artiklar som poängterar seminariets betydelse för kvinnors rätt till utbildning finns i tidskrifterna Dagny och Idun. Bland andra Fredrika Bremer skänkte och testamenterade böcker till seminariet och Selma Lagerlöf genomgick lärarutbildningen här.

Tillsammans med AIX arkitekter var jag med att ta fram en antikvarisk förundersökning inför en förnyelse av det gamla seminariet och två angränsande fastigheter. Både vi och stadsmuseet värderar byggnaden högt, men trots det har man nu från byggnadsnämndens sida beslutat att riva en flygel åt gården, där seminariets samlingssal, bönesal och gymnastiksal ligger. En betydelsefull byggnad för Sveriges utbildningshistoria och för kvinnors frigörelse är på väg att förstöras när gårdsflygeln rivs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *