Posts written by Andre Strömqvist

Föreläsning i Kungsholms kyrka, Stockholm

av jord är du kommen

Den 30 oktober 2012 var inbuden till Kungsholms församling för att prata om hur min rädsla för döden mildras när jag arbetar i min trädgård. Hur kretsloppet, med komposten i centrum, förvandlar levande till dött och tillbaka till levande igen.