Datum:   december 13, 2013

Fornstora dagar kallades ett tvärvetenskapliga symposium som hölls i Falun 4–6 november 2009. Symposiet resulterade i en antologins med samma titel och som presenterar aktuell forskning kring Falun, Falu gruva, bergsmannakollektivet, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid ur olika aspekter.

Under symposiet höll jag en föreläsning om bergsmännens trädgårdsanläggningar kring Falun under stormaktstiden. Bergsmännen vid Kopparberget hade under stormaktstiden en ekonomiskt betydande roll i såväl Falun som Sverige som helhet och manifesterade sin position genom byggenskap. Det blir tydligt när man undersöker de gårdar som bergsmännen byggde upp kring Kopparberget under stormaktstiden. Det rör sig om ett tiotal anläggningar som alla har följt samma mönster. Kärnan i anläggningarna har varit en terrasserad fruktträdgård samkomponerad med manbyggnaden. I anslutning till fruktträdgården har funnits dammar, humlegård samt köksträdgård och trädgårdarna har i flera fall anlagts på platser med vacker utsikt. Några anläggningar som tas upp i artikeln är Källslätten anlagd av släkten Svab, Stora Hyttnäs anlagd av Johan Silfverström och Gamla Staberg anlagd av släkten Nauclér.

Ladda ner hela antologin här