Datum:   november 28, 2013

Från maj 2006 fram till nyåret 2012 var jag anställd som antikvarie/kulturmiljöspecialist vid Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholm och Svartsjö. En stor del av arbetet bestod i att upprätta vårdprogram för byggnader inom de två slottsområdena. Jag var även delaktig i vissa av de restaureringsprojekt som genomfördes.

De vårdprogram som jag skrev eller projektledde under min tid på SFV är:

Svartsjö slott med borgruinen

Trädgårdsmästarbostaden, Tingshuset och Oldfruhuset, Svartsjö

Kantongatans byggnader, Drottningholm

Paviljongerna vid Teaterplan, Drottningholm

Stenvärdshuset, Kavaljershuset, Apotekshuset, Kanslihuset och Inspektorsbostaden, Drottningholm

Kina slott, Drottningholm – projektledare

Svartsjö