Datum:   november 28, 2013

För tidningen Allt om trädgård skrev jag en artikel om terra preta som är det hetaste på jordmarknaden och rätt använt kanske kan rädda massor av människor från svält.

För ett par decennier sedan började forskare studera områden med mörk och extremt bördig jord som låg insprängda i Amazonasområdets annars näringsfattiga och sandiga jord, där näringen tvättas ur marken av regnet. Man upptäckte att jorden var full av gamla krukskärvor, tecken på att människor levt och odlat på platsen, och det kolsvarta jordlagret var på sina håll närmare två meter djupt. Sin mörka färg fick jorden av att den var uppblandad med stora mängder träkol.

Den svarta jorden, som på portugisiska kallas terra preta, skapades av människor i Amazonas för mellan  1 500 och 2500 år sedan för att ge bättre skördar. Basen var den magra regnskogsjorden uppblandad med matrester och annat biologiskt material, gödslad med urin. Men den viktigaste beståndsdelen var träkol. Den tillverkade folket genom att bränna kvistar, grenar och annat växtavfall under svag syretillförsel. Materialet förbrändes då inte helt. I stället förbrändes bara innehållet i cellerna, medan själva cellväggarna blev kvar och bildade ett ”skelett”. Troligtvis täckte man det brinnande materialet med jord eller sand och fick då en process som liknar den i en kolmila. I hålrummen bands näringsämnen och vatten vilket hindrade regnet från att skölja bort näringen ur den magra regnskogsjorden. Växternas rötter frigjorde sedan vissa ämnen som gjorde att kolet släppte ifrån sig näring.

 

Läs artikeln här