Trädgårdsmästare

Sedan några år tillbaka är jag i första hand en skrivande trädgårdsmästare med texter om odling som huvudområde. Mina texter bygger på ett ekologiskt sätt att odla och hur man istället för att se vilda djur och växter som fiender kan ta hjälp av dem och lyckas bra utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

Jag är framförallt en självlärd trädgårdsmästare, även om jag har en formell trädgårdsutbildning. När jag var 6-7 år gammal började jag så, köpa och byta till mig plantor och intresset har fortsatt. Efter gymnasiet praktiserade jag i ett halvår på en ekologisk handelsträdgård i Vassbo utanför Falun. Där odlade vi grönsaker i växthus och på friland, drog upp ettåriga och perenna växter från frö samt förökade en del gammaldags krukväxter. När praktiken var över gick jag en ettårig trädgårdsutbildning på naturbruksgymnasiet i Rättvik och arbetade följande sommar på Bergianska trädgården i Stockholm. Efter högskolestudier arbetade jag på Rosendals trädgård i Stockholm under  några år. Efter att ha tagit en magisterexamen i konstvetenskap har jag kombinerat arbeten som trädgårdsmästare och byggnadsantikvarie.

Jag arbetar inte längre praktiskt som trädgårdsmästare, men odlar i min egen trädgård där jag kan experimentera samt prova nya metoder och växter på ett annat sätt än som anställd.

Sedan våren 2007 skriver jag den stående bilagan Handboken i tidningen Allt om Trädgård (232 000 läsare), som ges ut 16 gånger per år. Handboken finns också översatt till norska och danska i systertidningarna Alt om Haven (188 000 läsare) och Hagen for alle (112 000 läsare).

I mars 2012 gavs min första bok Odlaren handbok ut. Den utsågs till ÅRETS TRÄDGÅRDSBOK.