bumblebee1
bumblebee2

Byggnads- och trädgårdsantikvarie

Som byggnads- och trädgårdsantikvarie utför jag antikvariska förundersökningar, upprättar vårdprogram och trädvårdsplaner, genomför inventeringar av trädgårdar, byggnader och gravvårdar. Jag gör också källforskning och har gedigen erfarenhet av arkivsökning.

Jag har en magisterexamen i konstvetenskap med inriktning på bebyggelsehistoria och trädgårdshistoria. Efter examen 2005 arbetade jag på Falu kommuns kulturförvaltning med att inventera och, tillsammans med kommunantikvarien och Dalarnas museum, värdera den bebyggelse som uppförts i stadens centrala delar mellan 1930 och 1980. Materialet ingår i rapporten ”Husen berättar – bevarandeplan för Falu innerstad” (2012). När projektet upphörde fick jag en ny projektanställning som handläggare för vårdprogram på Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholm och Svartsjö. Mitt huvudsakliga uppdrag var att upprätta vårdprogram för byggnadsminnseförklarade byggnader inom de bägge slottsområdena. Projektet förlängdes och omvandlades sedan till en fast anställning som kulturmiljöspecialist.

Efter knappt sex år inom SFV valde jag att avsluta min tjänst och gå vidare till egen verksamhet från 1 januari 2012. Jag har varit underkonsult för AIX arkitekter och Tengbom arkitekter och har bland annat arbetat med att ta fram antikvariska förundersökningar. Våren 2012 gjorde jag på uppdrag av SFV ett förslag på växter för planteringar och köksträdgård med historisk förankring i Rosersbergs slottspark.

Mellan 2008 och 2013 var jag kassör i Forum för trädgårdshistorisk forskning som är en tvärvetenskaplig sammanslutning för forskare och forskarstuderande med inriktning på trädgårdshistoria. Sedan hösten 2013 är jag istället ordinarie ledamot.

Om mig

_MG_0767

Så länge jag kan komma ihåg har jag varit intresserad av trädgård, arkitektur och historia. Jag kanske inte formulerade det så när jag som sexåring förökade hästkastanjer med frö från grannens träd, eller letade spöken på Kastelholms slott på Åland.

Som tur är har jag inte behövt välja mellan mina intressen. Som trädgårdsskribent ägnar jag mig framförallt åt odling. Som kulturmiljöspecialist arbetar jag med frågor kring bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer: byggnader, parker och trädgårdar.

Jag har en praktisk trädgårdsutbildning och har arbetat på bland annat Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Jag är också utbildad byggnadsantikvarie med en magisterexamen i konstvetenskap och har arbetat som kulturmiljöspecialist/antikvarie på Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholms och Svartsjö slottsområden.

Sedan 2007 skriver jag bilagan Handboken i tidningarna Allt om Trädgård i Sverige, Alt om Haven i Danmark och Hagen for Alle i Norge. Våren 2012 kom min första bok Odlarens handbok som utvaldes till årets trädgårdsbok det året. Från att ha varit anställd valde jag att gå vidare till egen verksamhet med från nyåret 2012.

Läs en intervju med mig

Kontakt

Om du vill anlita mig eller behöver kontakta mig angående något annat ärende, använd kontaktinformationen nedan.

Kontakt

  • ,
  • André Strömqvist kulturmiljö AB
  • Kniva 51
  • Falun
  •  073–649 97 42
  • andre(snabela)andrestromqvist.se