bumblebee1
bumblebee2

Trädgårdsmästare

Sedan några år tillbaka är jag i första hand en skrivande trädgårdsmästare med texter om odling som huvudområde. Mina texter bygger på ett ekologiskt sätt att odla och hur man istället för att se vilda djur och växter som fiender kan ta hjälp av dem och lyckas bra utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

Jag är framförallt en självlärd trädgårdsmästare, även om jag har en formell trädgårdsutbildning. När jag var 6-7 år gammal började jag så, köpa och byta till mig plantor och intresset har fortsatt. Efter gymnasiet praktiserade jag i ett halvår på en ekologisk handelsträdgård i Vassbo utanför Falun. Där odlade vi grönsaker i växthus och på friland, drog upp ettåriga och perenna växter från frö samt förökade en del gammaldags krukväxter. När praktiken var över gick jag en ettårig trädgårdsutbildning på naturbruksgymnasiet i Rättvik och arbetade följande sommar på Bergianska trädgården i Stockholm. Efter högskolestudier arbetade jag på Rosendals trädgård i Stockholm under  några år. Efter att ha tagit en magisterexamen i konstvetenskap har jag kombinerat arbeten som trädgårdsmästare och byggnadsantikvarie.

Jag arbetar inte längre praktiskt som trädgårdsmästare, men odlar i min egen trädgård där jag kan experimentera samt prova nya metoder och växter på ett annat sätt än som anställd.

Sedan våren 2007 skriver jag den stående bilagan Handboken i tidningen Allt om Trädgård (232 000 läsare), som ges ut 16 gånger per år. Handboken finns också översatt till norska och danska i systertidningarna Alt om Haven (188 000 läsare) och Hagen for alle (112 000 läsare).

I mars 2012 gavs min första bok Odlaren handbok ut. Den utsågs till ÅRETS TRÄDGÅRDSBOK.

Kulturmiljöspecialist

Som kulturmiljöspecialist utför jag antikvariska förundersökningar, upprättar vårdprogram och trädvårdsplaner, genomför inventeringar av trädgårdar, byggnader och gravvårdar. Jag gör också källforskning och har gedigen erfarenhet av arkivsökning. Sedan 1 september 2018 arbetar jag som byggnadsantikvarie/trädgårdsmästare på Sweco Architects studio Kulturmiljö. Du når mig på andre.stromqvist(snabela)sweco.se

Jag har en magisterexamen i konstvetenskap med inriktning på bebyggelsehistoria och trädgårdshistoria. Efter examen 2005 arbetade jag på Falu kommuns kulturförvaltning med att inventera och, tillsammans med kommunantikvarien och Dalarnas museum, värdera den bebyggelse som uppförts i stadens centrala delar mellan 1930 och 1980. Materialet ingår i rapporten ”Husen berättar – bevarandeplan för Falu innerstad” (2012). När projektet upphörde fick jag en ny projektanställning som handläggare för vårdprogram på Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholm och Svartsjö. Mitt huvudsakliga uppdrag var att upprätta vårdprogram för byggnadsminnseförklarade byggnader inom de bägge slottsområdena. Projektet förlängdes och omvandlades sedan till en fast anställning som kulturmiljöspecialist.

Efter knappt sex år inom SFV valde jag att avsluta min tjänst och gå vidare till egen verksamhet från 1 januari 2012. Jag har varit underkonsult för AIX arkitekter och Tengbom arkitekter och har bland annat arbetat med att ta fram antikvariska förundersökningar. Våren 2012 gjorde jag på uppdrag av SFV ett förslag på växter för planteringar och köksträdgård med historisk förankring i Rosersbergs slottspark.

Mellan 2008 och 2013 var jag kassör i Forum för trädgårdshistorisk forskning som är en tvärvetenskaplig sammanslutning för forskare och forskarstuderande med inriktning på trädgårdshistoria. Sedan hösten 2013 är jag istället ordinarie ledamot.

Sedan 1 september 2018 arbetar jag som byggnadsantikvarie/trädgårdsmästare på Sweco Architects.

Om mig

_MG_0767

Så länge jag kan komma ihåg har jag varit intresserad av trädgård, arkitektur och historia. Jag kanske inte formulerade det så när jag som sexåring förökade hästkastanjer med frö från grannens träd, eller letade spöken på Kastelholms slott på Åland.

Som tur är har jag inte behövt välja mellan mina intressen. Som trädgårdsskribent ägnar jag mig framförallt åt odling. Som kulturmiljöspecialist arbetar jag med frågor kring bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer: byggnader, parker och trädgårdar.

Jag har en praktisk trädgårdsutbildning och har arbetat på bland annat Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Jag är också utbildad byggnadsantikvarie med en magisterexamen i konstvetenskap och har arbetat som kulturmiljöspecialist/antikvarie på Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholms och Svartsjö slottsområden.

Sedan 2007 skriver jag bilagan Handboken i tidningarna Allt om Trädgård i Sverige, Alt om Haven i Danmark och Hagen for Alle i Norge. Våren 2012 kom min första bok Odlarens handbok som utvaldes till årets trädgårdsbok det året. Från att ha varit anställd valde jag att gå vidare till egen verksamhet med från nyåret 2012.

Läs en intervju med mig

Kontakt

Om du vill anlita mig eller behöver kontakta mig angående något annat ärende, använd kontaktinformationen nedan.

Kontakt

  • ,
  • André Strömqvist kulturmiljö AB
  • Kniva 51
  • Falun
  •  073–649 97 42
  • andre(snabela)andrestromqvist.se