Kategori: balkong

  • The Plant 1

    The Plant 1

    På  Nordiska trädgårdar 2014 kommer  jag göra en utställningsbalkong med titeln The Plant. Temat för hela mässan är “urban fägring” och jag valde att förlägga balkongen till den gamla bilmeteropolen Detroit – Motown i USA. Från att ha varit kronan på den amerikanska industrialismen har Detroit brutits ner till ruiner. På 50 år har befolkningen […]