Posts tagged Slum Village

The Plant 5: Från Motown till Growtown

detroit_then_now_s

Bilden visar samma område i Detroit 1949 och 2003. En stor del av husen är borta och många av de som finns kvar är övergivna.

Inom Detroits stad finns omkring 100 000 tomter där huset är rivet eller övergivet. Tomma hus har tagits över av missbrukare och kriminella. De tomter som varit övergivna längst har vuxit igen med sly och ogräs. Sedan något tiotal år har en odlingsrörelse spritt sig i Detroit, där medborgare går samman och odlar upp ledig mark i staden. Eftersom Detroit är en gammal industristad görs jordanalyser för att säkerställa att marken inte innehåller gifter och tungmetaller från de nedlagda industrierna.

Odlingen i Detroit tar olika riktningar. Allt från oorganiserade uppodlingar av ödetomter av en eller några få personer till community gardens. Ett projekt går ut på att genom att odla ekologiska grönsaker och sälja dem utan mellanhänder få ekologiska råvaror som är lokalodlade utan att kosta mer än konventionellt odlade grönsaker från storskaliga odlingar.

Men odlingen av mat i staden ger inte bara närodlade ekologiska frukter och grönsaker. Odlingarna stärker gemenskapen i bostadsområdena och skapar kontakt grannar emellan. Omvandlingen av övergivna tomter, som ofta använts till att dumpa skräp och där husen tagits över av exempelvis kriminella, till odlingar gör att de boende känner sig säkrare och kriminaliteten minskar.

Vill man starta en ny odling, en skolträdgård, community garden eller liknande kan man få råd och hjälp med att organisera det av KEEP GROWING DETROIT vilka har som mål att stadens invånare ska ha kontrollen över sin matförsörjning och att vad de äter inte ska bestämmas av vad grossister och butikskedjor erbjuder.

THE GARDEN RESOURCE PROGRAM (GRP) har funnits i tio år. Mot en medlemsavgift får medlemmarna välja 26 påsar frö till olika lättodlade grönsaker och drygt hundra lokalodlade pluggplantor av grödor som måste förodlas i växthus. GRP ordnar också kurser i exempelvis jordförbättring, hur man odlar eget frö, kompostering, odla i kruka, förädling och lagring av skörden och  näringslära. Man ordnar arbetsdagar där man kan hjälpa till i någon odling som behöver extrahjälp. I dagsläget har föreningen 1 300 medlemmar; såväl privatpersoner som skolor och community gardens.

Intresset för att göra Detroit grönare växer hos både kommunen och delstaten. När stadsodlingen först började sprida sig i Detroit visste kommunen inte riktigt hur man skulle hantera det. Odlingsmark var ju inte inskrivet i detaljplanerna för den tidigare tätbefolkade staden. Samtidigt innebar det en positiv utveckling där övergivna, misskötta tomter förvandlades till odlingar. Men för ett år sedan ändrade kommunen reglerna för att det skulle bli möjligt med “urban farms” som inte stred mot lagen. Stadsbyggnadskontoret i Detroit har dessutom tagit fram riktlinjer för hur stadsodlingen kan utvecklas och hur det ska gå till.

City of trees Detroi 40-talet

Bilden visar Detroit på 1940-talet när staden kallades “the city of trees”.

Detroit var länge känt som ”The city of trees” på grund av de många trädplanterade gatorna. Majoriteten av träden var almar och när almsjukan slog till dog en stor del av träden och några nya sattes aldrig. Organisationen The Greening of Detroit strävar efter att göra Detroit till en grönare stad genom att plantera träd, anlägga parker och ta tillbaka något av det prärielandskap som fanns där innan staden växte fram. Tillsammans med kommunen gör man dessutom försök med att rena gammal industrimark genom att plantera träd. Metoden kallas DENDRO REMEDIATION.

På hemsidan DETROIT FUTURE CITY  kan man läsa om några av de intressanta projekt som sker i samarbete mellan personer som lever i Detroit, staden och staten.

FEEDOM FREEDOM  och EARTHWORKS URBAN FARM är exempel på två stadsodlingar i Detroit, som arbetar för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.

Detroit har gått från en stad präglad av plants (fabriker) till en stad präglad av plants (växter). Från Motown till Growtown.

The Plant 4: Hip hop från Detroit

Detroits roll som centrum för både bilindustri och soulmusik är över sedan länge, men det är fortfarande en betydelsefull musikstad. Hip hopartister och grupper som Eminem, Slum village, Black milk, Danny Brown och J Dilla kommer från Detroit. Det gör även Neosoulartisten Dwele. Spellistan innehåller hiphop från Detroit, men avslutas även med ett par neosoulartister.

Så kallad scraping är utbrett i Detroit. Det innebär att man bryter sig in i övergivna hus och tar allt av värde. I låten “Scrap or Die” beskriver Danny Brown hur han tillsammans med ett gäng tar stuprör, ledningar och sladdar och annat i ett hus som står tomt. Familjen som bott där flyttade för en månad sedan. När de är klara där fortsätter de till en skola som har stängts.

Lose Your Self är ledmotivet till Eminems film 8 mile som utspelas i Detroit både filmen och musikvideon innehåller många scener från Detroit. 8 Mile road är en öst-västlig väg som bildar gräns mellan Detroits innerstad och förorterna. Det är områdena söder om 8 mile som har stora sociala problem.

Detroit har också en välkänd rockscen och mycket elektronisk musik. Men det kan jag inget om, så det blir ingen sådan lista.

Spellista Detroit Hip hop